Author Archives for Admin

Tiedote 26.1.2024

26 tammikuun, 2024 12:09 pm Published by Leave your thoughts

Remmi siirtyy kolmanteen vaihteeseen, Remmin perustamisen jälkeen ensimmäisessä vaiheessa, 5/2022–4/2023, käynnistettiin yrityksen toiminta, luotiin toimintamallit, avattiin yhteydet kumppaneihin, saatiin ensimmäiset asiakkuudet ja työllistettiin ensimmäiset työntekijät. Toisessa vaiheessa, 5/2023–1/2024 lisättiin markkinoinnillista näkyvyyttä, vahvistettiin Remminyrityskuvaa ja kasvatettiin työnhakijatietokantaa. Myyntien kasvettua julkaistiin referenssitekstejä...


Remmi Aamupala -tilaisuus sykähdytti

25 tammikuun, 2024 2:33 pm Published by Leave your thoughts

Vuoden 2024 ensimmäinen Remmi Aamupala -tilaisuus järjestettiin Remmin yhteistyökumppanin, Luckanin tiloissa ainutlaatuisessa kultturellissa ympäristössä. Tämänkertaisen tilaisuutemme teemana oli ”Jaksaminen työelämässä”. Tämä aihe, jos mikä, koskettaa varmasti jokaista meitä eri vaiheissa elämää. Haasteita riittää jokaisella, joten resilienssiä tarvitaan entistä enemmän, jotta...


Suosittelulla uusi työpaikka

22 tammikuun, 2024 8:27 am Published by Leave your thoughts

Suosittelu on yksi tehokkaammista myynnin ja markkinoinnin keinoista vaikuttaa ja saada aikaan toivottua tulosta kohderyhmässä. Suosittelu sopii kaikkeen markkinointiin, olipa kyseessä tuote, palvelu tai henkilö. Erityisesti rekrytoinnissa, jossa haasteena voi olla satojen erinomaisten hakijoiden läpikäynti, on vaikea löytää juuri se...


Toimivaan yhteistyöhön tarvitaan luottamusta

18 tammikuun, 2024 7:43 am Published by Leave your thoughts

Luottamuksen saavuttaminen ovat tärkeitä kaikissa ihmissuhteissa, niin liike-elämässä kuin parisuhteessa, ystävyyssuhteessa sekä yhteistyön tekemisessä eri toimijoiden kanssa. Luottamus ei synny itsestään vaan se vaatii rohkeutta, kiinnostusta, kuuntelua sekä hyvää vuoropuhelua ja halua ratkaista haasteita yhdessä. Luottamuksen avulla syntyy myös jatkuvuutta....


Haastavat rekrytoinnit innostavat yrittämään

11 tammikuun, 2024 8:37 am Published by Leave your thoughts

Jokainen rekrytointi on yksilöllinen. Jokainen rekrytointi on henkilökohtainen. Jokainen rekrytointi on haastava, sillä aina on olemassa mahdollisuus myös epäonnistua. Onneksi suurin osa rekrytoinneista onnistuu, kuten tässäkin tapauksessa kumppanimme Omnia Education Partnerships Oy (OEP) totesi Remmin löydettyä heille täsmätarpeeseen juuri oikean...


Remmi tukee työnhakijaa

4 tammikuun, 2024 7:56 am Published by Leave your thoughts

Lähdimme suunnittelemaan uudenlaista yhteistyötä Remmin Työnhakukaveri -valmennuksessa olleen Kati Sarénin kanssa, joka opiskelee Lyhytterapiainstituutissa. Halusimme tarjota työnhakijoillemme mahdollisuutta osallistua ilmaiseen sparrauskokonaisuuteen. Lähestyimme työnhakijoitamme kutsulla, jossa kerroimme mahdollisuudesta osallistua ilmaiseen sparraukseen sekä kartoittamalla motivaatiota esittämällä muutaman kysymyksen. Konsepti piti sisällään kolme...


Siirin polku hyvään työelämään

21 joulukuun, 2023 9:01 am Published by Leave your thoughts

On hienoa tehdä yhteistyötä, joka tuottaa kaikille hyvää mieltä ja tavoiteltua tulosta. Näin kävi myös Siirin tarinassa, jonka tuloksena ravintolatoimialan yritysjohtajan ennakkoluuloton ja eteenpäin katsova asenne, yhteiskunnallisen yrityksen yhteyshenkilön antama vahva ja ammattitaitoinen tuki sekä Remmin asiantunteva toiminta yhteistyön rakentamisessa...


Remmi tekee vaikuttavaa työtä

14 joulukuun, 2023 2:10 pm Published by Leave your thoughts

Remmin perustajat halusivat lähteä tekemään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä tuomalla kilpaillulle rekrytointitoimialalle omannäköisen tavan toimia. Remmin perustajat ovat itse yrittäjiä ja työllistäjiä, jotka haluavat saada kaikki työnteosta motivoituneet mukaan kasvattamaan yhteiskunnan hyvinvointia. DEI-arvot ovat Remmin toiminnan sydän. Remmi on saanut kolmeksi...


Lastenhoitotyötä tarjolla

26 marraskuun, 2023 5:42 pm Published by Leave your thoughts

Meillä on asiakas, jonka työntekijät tekevät valtavan arvokasta työtä. Työtä tehdään lasten parissa sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä päiväkodeissa. Meillä on tällä hetkellä valtava määrä siivousalan työtä tekeviä keikkatyön hakijoita, joita tarjoamme myös muihin siivousalan tehtäviin. Mutta meillä on vähän lastenhoitajan...


Remmin osakasillan anti kiinnosti

22 marraskuun, 2023 8:40 am Published by Leave your thoughts

Remmi halusi tarjota tilaisuuden nykyisille sekä tuleville osakkaille tilaisuuden, jossa Remmin hallituksen puheenjohtaja, Mika Mustakallio, kertoi Remmin tilanteesta, tavoitteista, tuloksista sekä tulevaisuuden näkymistä. Tapahtumassa esiteltiin myös osakeanti 2023, joka alkoi 7.11 ja on avoinna vuoden 2023 loppuun. Remmi on erilainen...