Remmi tukee työnhakijaa

Lähdimme suunnittelemaan uudenlaista yhteistyötä Remmin Työnhakukaveri -valmennuksessa olleen Kati Sarénin kanssa, joka opiskelee Lyhytterapiainstituutissa. Halusimme tarjota työnhakijoillemme mahdollisuutta osallistua ilmaiseen sparrauskokonaisuuteen.

Lähestyimme työnhakijoitamme kutsulla, jossa kerroimme mahdollisuudesta osallistua ilmaiseen sparraukseen sekä kartoittamalla motivaatiota esittämällä muutaman kysymyksen. Konsepti piti sisällään kolme etätapaamista, 45 minuuttia per kerta.

”Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Asiakasta autetaan löytämään ongelmaansa vastaava muutostoive. Muutostoiveesta asiakasta autetaan löytämään omat realistiset tavoitteet ja hyödyntämään voimavarojaan niiden saavuttamiseksi – pienet muutosaskeleet kohti toivetilaa, valoisampaa arkea, voimallisempaa oloa tai voimaan paremmin,” kertoo Kati.

Pilotoinnin jälkeen arvioimme tuloksia ja päätämme, tuleeko tästä uusi Remmin palvelu työnhakijoille. Joka tapauksessa voimme todeta pilotoinnin kannattaneen, sillä mukana olevat henkilöt ovat kertoneet jo saaneensa uusia näkökulmia, erilaisia vinkkejä muutoksen tekoon, toiveikkuutta sekä työkaluja työn hakemiseen liittyen.

Remmi on saanut Yhteiskunnallinen Yritys -merkin, koska Remmi tekee merkityksellistä työtä työllistymisen eteen, kohtaa työnhakijan ja pyrkii auttamaan työnhakijaa ja työn tarjoajaa kohtaamaan. Työnhakukaveri -konsepti on ainutlaatuinen valmennuskokonaisuus, jolla saadaan aikaan vaikuttavaa tulosta.

Haluamme kiittää Kati Sarénia tämän pilotoinnin mahdollistamisesta. Yhteistyöllä vaikutetaan vahvemmin.

Hyvää alkanutta vuotta 2024 toivottaen,

Nina From Remmi

Kati Sarén: Coach-pankistani löytyy yksilö-, ryhmä- ja tiimi-coachauksia opiskelija-, työntekijä-, esimies- ja johtotasoon asti. Ratkaisukeskeisiä coach-koulutuksia minulla on: Walk-in Single session terapiamuodon koulutus, Business Coach, Life Coach, Tunnevalmentaja, NLP Master, Muutosjohtamisen valmentaja, Valmentavan johtamisen koulutus. Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot päättyvät kesäkuussa 2024.