Kysymyksiä ja vastauksia

Remmi Työpalvelu Oy on juuri perustettu yritys, joka auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisensa uudella tavalla. Puolueeton Remmi toimii työnantajien ja työnhakijoiden apuna. Vahvan tukiryhmänsä avulla Remmi etsii ratkaisut yritys ja henkilö kerrallaan. Työnhakijalle Remmi tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja väylän hänen osaamistaan vastaavaan työhön. 

Suomessa on yli 253 000 työtöntä työnhakijaa ja 65 000 osatyökykyistä, joista suurin osa haluaisi tehdä töitä. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on jopa 200 000 ja moni työnantaja valittaa työvoimapulaa. Työ ja tekijä eivät siis Suomessa kohtaa. Tämä on inhimillisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kallista, ja maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden mukaan 6–11 miljardia euroa vuodessa.

Remmi ei kilpaile, vaan toimii yhteistyössä kaikkien työmarkkinoiden osapuolten kanssa. Remmi keskittyy myös vaikeammin työllistyviin, kuten alle 30-vuotiaisiin, yli 50-vuotiaisiin, syrjäytymisvaarassa oleviin, osatyökykyisiin ja uussuomalaisiin. Vaikka Remmi on osakeyhtiö, se toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö. Toiminnan lähtökohtana on halu tehdä hyvää, ei voiton maksimointi.

Kuka tahansa, myös vaikeasti työllistyvät. Remmin tavoitteena on löytää työllistymisen todelliset esteet ja ratkaista ne tarvittaessa henkilötasolla.

Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Työnantaja lähettää yhteystietonsa Remmin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, jonka jälkeen Remmistä ollaan yhteydessä ja selvitetään tarkemmin työnantajan henkilöstötarpeet. Keskustelun pohjalta Remmi etsii työnantajalle sopivia työntekijöitä kattavan kumppaniverkoston kautta.

Työnhakija lähettää yhteystietonsa Remmin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, jonka jälkeen Remmistä ollaan yhteydessä työntekijään ja selvitetään tarkemmin työnhakijan erityisosaamiset ja toiveet. Keskustelun pohjalta Remmi etsii sopivia työnantajia kattavan kumppaniverkoston kautta.

Remmin perustajina on noin 70 hengen tukiryhmä yrittäjiä, yritysjohtajia ja omistajia, jotka haluavat antaa panoksensa Suomen haastavan työllistymistilanteen parantamiseksi. 

Ottamalla yhteyttä hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallioon.

Remmin hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio sekä hallituksen jäsenet: Sini Klockars, Kaisa Rotkirch, Mirita Saxberg, Sampo Suihko, Pekka Suominen,Timo Toukola ja Mats Wolontis.

Yhtiön tuloista suurin osa tulee henkilöstövuokrauksesta. Pienempi osa muodostuu työnvälityksestä.

Yhtiön tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen ja Remmin kehittämiseen. 

Tukiryhmän jäsenet. 

Osakassopimuksella.

Remmi toimii sekä itsenäisesti että myös julkisten työvoimapalveluiden tukena. Remmin tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mahdollisimman sujuvaksi, jotta tavoite auttaa työllistyviä työllistymään, onnistuu.