Kysymyksiä ja vastauksia

Remmi on henkilöstönvuokraus-, rekrytointi- ja työvalmennusyritys.

Remmi tutustuu työnhakijoihin huolellisesti ja suosittelee erikoisosaajia ja ammattilaisia heille sopiviin työtehtäviin.

Remmi toimii eettisesti DEI periaatteiden mukaisesti.

Remmi on keskittynyt työllistämään vapaita resursseja, ja on näin voimakkaasti mukana ratkaisemassa Suomea kiusaavaa kohtaanto-ongelmaa.

 

Remmi haluaa voimakkaasti olla mukana ratkaisemassa Suomea kiusaavaa kohtaanto-ongelmaa, keskittyen työllistämään vapaita resursseja.

Suomessa on yli 253 000 työtöntä työnhakijaa ja 65 000 osatyökykyistä, joista suurin osa haluaisi tehdä töitä. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on jopa 200 000 ja moni työnantaja valittaa työvoimapulaa. Työ ja tekijä eivät siis Suomessa kohtaa.

Kohtaanto-ongelma on tuhlausta. Työttömyys on inhimillisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kallista, ja maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden mukaan 6–11 miljardia euroa vuodessa.

Remmi keskittyy vapaisiin resursseihin. Kohderyhmä on esimerkki siitä suuresta tuhlauksesta, mitä Suomessa tapahtuu, kun ei uskalleta ottaa syystä tai toisesta sivussa olleita pelaajia mukaan peliin.

Monimuotoisuutta on kovin monenlaista – fyysisten ja henkisten eroavaisuuksien lisäksi, mm. kielitaito, koulutus, kokemus, kulttuuritausta, osaaminen, työtilanne, ikä…

Kaikille on mahdollista löytää sopiva ja merkityksellinen työ. Kaikilla on erityisosaamista, joka varmasti on hyödyksi johonkin tehtävään. Pitää vain jaksaa yrittää ja löytää oikea tekijä oikeaan tehtävään. Tätä työtä Remmi on tekemässä, henkilö kerrallaan.

DEI teema on kuuma, ja sille pitää allokoida lisää näkyvyyttä. (DEI = Diversity, Equity, Inclusion. Eli suomeksi: Monimuotoisuus, Yhdenvertaisuus, Mukaan ottaminen). Tätä työtä Remmi on edistämässä.

Remmin asiakkaina ovat työnhakijat, työnantajat ja työttömiä edustavat tahot, kuten esimerkiksi työttömyyskassat, kuntien työllisyyspalvelut ja erityisryhmiä edustavat yhdistykset.

Remmi myy asiakkailleen henkilöstövuokrausta, työnvälitystä ja työhönvalmennusta.

Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Työnantajayritys lähettää yhteystietonsa Remmin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, jonka jälkeen Remmistä ollaan yhteydessä ja selvitetään tarkemmin työnantajan henkilöstötarpeet. Keskustelun pohjalta Remmi ehdottaa työnantajalle sopivia työntekijöitä Remmin työnhakijatietokannasta, jossa on yli 700 luokiteltua eri alojen ammattilaista ja osaajaa.

Työnhakija lähettää yhteystietonsa Remmin nettisivuilta löytyvän lomakkeen kautta, jonka jälkeen Remmistä ollaan yhteydessä työntekijään ja selvitetään tarkemmin työnhakijan erityisosaamiset ja toiveet. Keskustelun pohjalta Remmi etsii sopivia työnantajia ja työpaikkoja kattavan verkostonsa kautta.

Remmillä ei ole fyysistä toimistoa. Katso Yhteistiedot kohdasta puhelinnumero ja email osoite.

Remmin taustalla vaikuttaa noin 80 hengen tukiryhmä yrittäjiä, yritysjohtajia ja omistajia, jotka haluavat antaa panoksensa Suomen haastavan työllistymistilanteen parantamiseksi.

Tukiryhmän henkilöt ovat yrityksissään ja työtehtävissään rekrytoineet vuosien aikana useita henkilöitä. Heillä on erityisen lämpimiä kokemuksia onnistuneista rekrytoinneista, silloin kuin sekä työnhakijan että työnantajan toiveet ovat kohdanneet.

Tukiryhmä muodostaa laajan verkoston suosittelijoita ja eri toimialojen edustajia, joilla on mahdollisuus vaikuttaa motivoituneiden työnhakijoiden työllistymiseen.

Ottamalla yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan.

Mika Mustakallio, 045 110 3188, mika.mustakallio@morssoftware.com

Remmin toiminnasta vastaa Remmin hallitus. Hallituksen puheenjohtajana on Mika Mustakallio. Hallituksen jäseninä ovat Sini Klockars, Kaisa Rotkirch, Sampo Suihko, Pekka Suominen, Timo Toukola ja Mats Wolontis.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös Remmin tukiryhmän jäseniä.

Remmin päivittäistä henkilöstövuokrausta, työnvälitystä ja työvalmennusta koordinoi ja operoi Remmin vakituinen henkilökunta ja heidän lisäkseen tunti- ja keikkatyöntekijät.

Remmi myy henkilöstövuokrausta, työnvälitystä ja työhönvalmennusta.

Remmin myymissä kaikissa palveluissa on jokaisen osapuolen kannalta läpinäkyvä, reilu ja ennalta sovittu hinta.

Kysy tarjousta info@remmi.fi tai soita 041 3124 217.

Yhtiön tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen ja Remmin kehittämiseen. 

Tukiryhmän jäsenet. 

Osakassopimuksella.

Remmi toimii sekä itsenäisesti että myös julkisten työvoimapalveluiden tukena. Remmin tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mahdollisimman sujuvaksi, jotta tavoite auttaa työllistyviä työllistymään, onnistuu.

Remmi toimii myös työvalmennuksessa julkisten palveluiden alihankkijana, tuoden yriysten ja työnantajien osaamisen, näkökulman ja verkoston julkisen työnvälityksen avuksi.