Jokaisen, jolla on oikeus ja tahto tehdä työtä Suomessa, tulee päästä itselleen sopivaan työhön.

Remmi on 70 yrittäjän perustama henkilöstönvuokrausta, työnvälitystä ja työhönvalmennusta tarjoava osakeyhtiö. Remmi tuo ratkaisuja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi auttamalla työnhakijaa ja työnantajaa kohtaamaan.

Yhtiön tuotot käytetään työllistämisen edistämiseen, kasvattamalla Remmin toimintaa. Osakassopimukseen on kirjattu, että Remmi ei jaa osinkoja. Tästä johtuen Remmi on saanut Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.

Miksi Remmi?

Suomessa on yli 250 000 työtöntä työnhakijaa (TEM, 2023) ja noin 65 000 osatyökykyistä ihmistä.

Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on 203 000 (TEM, 2023) ja moni ala ja yhä useampi työnantaja kärsii työvoimapulasta. Työvoimapula on kasvun este.

Työ ja tekijä eivät Suomessa kohtaa.

Työttömyys on inhimillisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kallista. Eri arvioiden mukaan työttömyyden kustannukset ovat 6–11 miljardia euroa vuodessa. 

Me 70 Remmin perustajaa emme tätä tilannetta suostu hyväksymään. Remmin tavoitteena on muuttaa työmarkkinoita pysyvästi tuomalla työnhakijat ja työnantajat yhteen uudella tavalla.

Remmi on erilainen.

Remmi ei kilpaile, vaan toimii yhteistyössä kaikkien työmarkkinoiden osapuolten kanssa.

Remmi työllistää työnhakijoita yksi kerrallaan. Palvelemme kaikkia työnhakijoita. Palvelemme myös vaikeammin työllistyviä, alle 30-vuotiaita, yli 50-vuotiaita, syrjäytymisvaarassa olevia, osatyökykyisiä ja uussuomalaisia.

Pyrimme löytämään työllistymisen todelliset esteet ja ratkaisemaan ne tarvittaessa jopa henkilötasolla. 

Vaikka Remmi on osakeyhtiö, se toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö.

Toiminnan tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen. 

Remmin tukiryhmä

Remmin perustajina on noin 70 hengen tukiryhmä yrittäjiä, yritysjohtajia ja omistajia, jotka haluavat antaa panoksensa Suomen haastavan työllisyystilanteen parantamiseksi.

Remmin apuna on laaja tukiryhmä, joka auttaa sekä löytämään sopivia työnhakijoita että ohjaa heitä henkilökohtaisesti läpi koko rekrytointiprosessin kohti työllistymistä.

Arvojemme mukaisesti kohtelemme kaikkia henkilöitä kunnioituksella, kohtaamme työnhakijan ilman ennakkoluuloja. Uskomme että kaikilla on arvokkaita vahvuuksia, joita tulee hyödyntää. Kaikille työtä haluaville on paikka työelämässä. Jatkamme työtämme, kunnes yhteinen tavoitteemme on saavutettu.