Jokaisen, jolla on oikeus ja tahto tehdä työtä Suomessa, tulee päästä itselleen sopivaan työhön.

Remmi on nuori ja kasvava rekrytointi- ja työnvuokrausyritys, jonka taustalla vaikuttaa 80 yrittäjää ja yritysjohtajaa. Melkoinen Remmi.

Remmi tutustuu työnhakijoihin huolellisesti ja suosittelee erikoisosaajia ja ammattilaisia heille sopiviin työtehtäviin. Remmi toimii eettisesti DEI periaatteiden mukaisesti. Remmi ei näpistele töissä olevia työntekijöitä muilta. Remmi on keskittynyt työllistämään vapaita resursseja, ja on näin voimakkaasti mukana ratkaisemassa Suomea kiusaavaa kohtaanto-ongelmaa.

Lähde sinäkin Remmiin mukaan.

Tutustuu – Suosittelee – Monimuotoisuus – Vapaita Resursseja

Miksi Remmi?

Remmin resepti vapaiden resurssien työllistämiseen:

”Monimuotoisuus parantaa työtyytyväisyyttä ja työilmapiiriä. Kun työilmapiiri paranee, niin motivaatio paranee. Ja senhän me kaikki tiedämme, että kun työntekijöiden motivaatio paranee, niin yrityksen kannattavuus paranee.”

Samaan yhteyteen on syytä korostaa, että monimuotoisuutta on kovin monenlaista – fyysisten ja henkisten eroavaisuuksien lisäksi, mm. kielitaito, koulutus, kokemus, kulttuuritausta, osaaminen, työtilanne, ikä… ovat kaikki monimuotoisuuden erilaisia esiintymismuotoja. Kaikesta monimuotoisuudesta on sama hyöty. Kaikilla on erityisosaamista, johon on mahdollista löytää sopiva ja merkityksellinen työ, jonka avulla Remmin resepti saadaan tuottamaan.

Remmin reseptissä on vielä sekin erikoisuus, että se tuottaa kaikille osapuolille, Remmille, työntekijälle, työnantajalle ja Suomelle. Remmi on todellinen win-win-win-win resepti.

Ja myös siksi Remmi, että työ ja tekijä eivät Suomessa kohtaa.

Suomessa on yli 250 000 työtöntä työnhakijaa (TEM, 2023) ja noin 65 000 osatyökykyistä ihmistä. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on 203 000 (TEM, 2023) ja moni ala ja yhä useampi työnantaja kärsii työvoimapulasta. Työvoimapula on kasvun este.

Työttömyys on inhimillisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kallista. Eri arvioiden mukaan työttömyyden kustannukset ovat 6–11 miljardia euroa vuodessa. 

Remmin tavoitteena on pienentää kohtaanto-ongelmaa tuomalla työnhakijat ja työnantajat yhteen uudella yrittäjälähtöisellä tavalla.

Remmi on erilainen.

Tutustuu – Suosittelee – Monimuotoisuus – Vapaita resurrseja

Remmi tutustuu huolellisesti työnhakijaan.

Remmi suosittelee työnhakijaa verkostonsa kautta.

Remmi kohtelee kaikkia työnhakijoita DEI (Diversity, Equity, Inclusion) eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottamisen periaatteiden mukaisesti.

Remmi työllistää vapaita resursseja, yksi työnhakija kerrallaan.

Monimuotoisuus on voimavara, joka lisää yritysten kannattavuutta. Monimuotoisuutta on monenlaista – fyysisten ja henkisten eroavaisuuksien lisäksi, mm. kielitaito, koulutus, kokemus, kulttuuritausta, osaaminen, työtilanne, ikä… Palvelemme kaikkia. Kaikilla on erityisosaamista, johon on mahdollista löytää sopiva ja merkityksellinen työ.

Yhtiön tuotot käytämme työllistämisen edistämiseen, kasvattamalla Remmin toimintaa. Osakassopimukseen on kirjattu, että Remmi ei jaa osinkoja. Tämän ansiosta Remmi on saanut Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.

Remmin tukiryhmä

Remmin taustalla vaikuttaa 80 hengen tukiryhmä yrittäjiä, yritysjohtajia ja omistajia, jotka haluavat antaa panoksensa Suomen haastavan työllisyystilanteen parantamiseksi.

Remmin apuna oleva laaja tukiryhmä auttaa yrityksiä löytämään sopivia työntekijöitä ja ohjaa sopivia työnhakijoita henkilökohtaisesti läpi koko rekrytointiprosessin kohti työllistymistä.

Tukiryhmän jäsenistä osa toimii Työnhakukavereina. Remmin Työnhakukaveri -valmennus on erittäin vaikutuksellista. Työnhakukaveri -valmennuksen läpi käyneistä työnhakijoista on yli 35 % työllistynyt. Remmin Työnhakukaverit kohtaavat työnhakijat henkilö kerrallaan ilman ennakkoluuloja, uskoen, että kaikilla on arvokkaita vahvuuksia, joiden avulla he pystyvät työllistymään.