Jokaisen, jolla on oikeus ja tahto tehdä työtä Suomessa, tulee päästä itselleen sopivaan työhön.

Remmi on uusi työttömien ja työnantajien kohtaamispalvelu. Rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyhtiö, joka toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö.

Remmin tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen.

Haluatko töihin?

Työnantajalle

Autamme työnantajaa löytämään uusia työvoimareservejä. Teemme vastuullisemman, inklusiivisemman ja kestävämmän henkilöstöpolitiikan harjoittamisesta helpompaa.

Miksi Remmi?

Suomessa on yli 250 000 työtöntä työnhakijaa ja noin 65 000 osatyökykyistä ihmistä. Valtaosa heistä haluaisi tehdä töitä.

Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on jopa 170 000 ja moni työnantaja kärsii työvoimapulasta.

Työ ja tekijä eivät siis Suomessa kohtaa.

Se on inhimillisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kallista. Eri arvioiden mukaan kustannukset ovat 6–10 miljardia euroa vuodessa. 

Me 70 Remmin perustajaa emme tätä tilannetta suostu hyväksymään. Remmin tavoitteena on muuttaa työmarkkinoita pysyvästi tuomalla työnhakijat ja työnantajat yhteen uudella tavalla.

Remmi on erilainen.

Remmi ei kilpaile, vaan toimii yhteistyössä kaikkien työmarkkinoiden osapuolten kanssa.

Remmi työllistää työnhakijoita yksi kerrallaan. Palvelemme kaikkia hakijoita. Palvelemme myös vaikeasti työllistyviä, kuten alikoulutettuja alle 30-vuotiaita, yli 50-vuotiaita, syrjäytymisvaarassa olevia, osatyökykyisiä ja uussuomalaisia.

Pyrimme löytämään työllistymisen todelliset esteet ja ratkaisemaan ne tarvittaessa jopa henkilötasolla. 

Vaikka Remmi on osakeyhtiö, se toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö.

Toiminnan tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen. 

Remmin tukiryhmä

Remmin perustajina on noin 70 hengen tukiryhmä yrittäjiä, yritysjohtajia ja omistajia, jotka haluavat antaa panoksensa Suomen haastavan työllisyystilanteen parantamiseksi.

Remmin apuna on laaja tukiryhmä, joka auttaa sekä löytämään sopivia työnhakijoita että ohjaa heitä henkilökohtaisesti läpi koko rekrytointiprosessin kohti työllistymistä.

Arvojemme mukaisesti kohtelemme kaikkia henkilöitä kunnioituksella, kohtaamme heidät ilman ennakkoluuloja. Uskomme että kaikilla on arvokkaita vahvuuksia, ja kaikille halukkaille on paikka työelämässä. Jatkamme työtämme, kunnes tavoitteemme on saavutettu.