Suosittelulla uusi työpaikka

Suosittelu on yksi tehokkaammista myynnin ja markkinoinnin keinoista vaikuttaa ja saada aikaan toivottua tulosta kohderyhmässä. Suosittelu sopii kaikkeen markkinointiin, olipa kyseessä tuote, palvelu tai henkilö. Erityisesti rekrytoinnissa, jossa haasteena voi olla satojen erinomaisten hakijoiden läpikäynti, on vaikea löytää juuri se sopivin ko. yritykseen ja tehtävään, suosittelu toimii.

Remmillä on käytössään Työnhakukaveri -valmentajia. He ovat yrityselämän kokeneita rekrytoijia, yrittäjiä, yritysjohtajia sekä oman alansa vaikuttajia. Lisäksi Remmi käyttää omaa henkilöstöä, rekrytointikonsulttia sekä ulkopuolisia kumppaneita, ammattilaisia, kun halutaan perehtyä normaalia enemmän yksilön osaamisiin, toiveisiin sekä unelmatyöpaikan löytämiseen.

Remmi tekee vaikuttavaa rekrytointia erityisesti niiden henkilöiden työllistämiseksi, jotka tarvitsevat sparrausta. Onnistumisia tulee, kun työnhakija tunnetaan. Jo 40 % Remmin Työnhakukaveri -prosessin läpikäyneistä työnhakijoista on työllistynyt. Vaikuttavuudeltaan tämä on erinomainen tulos, vaikka yritys on nuori ja kilpailu alalla kova. Remmi tekee yhteistyötä, eikä kilpaile alan muiden toimijoiden kanssa.

Työnhakukaveri -valmentaja, Remmin hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio kertoo pitämistään valmennuksista näin: ”On tärkeää auttaa ihmistä löytämään omat vahvuutensa sekä tunnistamaan myös heikkoudet. Autamme hakijoita saamaan ”ahaa-elämyksiä” oman työnhakunsa prosessissa. Rohkeus sanoa valmennettavalle asioista suoraan, on osa prosessin vaikuttavuutta. Hymistely ei auta ketään. Olen mielenkiinnolla seurannut henkilöiden muutosprosessia ja ollut erityisen iloinen siitä, että yhä useampi valmennettu on saanut töitä. Se auttaa myös itseä jaksamaan tehdä tätä tärkeää työtä työllistämisen eteen, henkilö kerrallaan.”

Remmin vahvuus on yhteistyö. Remmin vahvuus on yksilön tunteminen. Remmi voi suositella henkilöä, jonka tuntee. Tämä jos mikä saa yhä useammin työnantajan kiinnostumaan työnhakijasta ja mahdollisuudet sopimuksen syntymiseen yrityksen ja työntekijän välillä vahvistuvat. Suosittelussa on voimaa.

Nina From Remmi

Suomen talouden tilanne vaikuttaa sekä avoinna olevien työpaikkojen että hakijoiden määrään. Piilotyöpaikkojen suosio kasvaa, kun hakijoita on paljon ja työpaikkojen määrä vähäisempi. Usein tällaisissa tilanteissa suositaan suorahakuja tai pyydetään suositteluja, sillä halutaan tarkemmin tietää hakijan taustat, osaaminen, kyvykkyys sekä motivaatio. Peruslähtökohta on, että lupa ottaa yhteyttä suosittelijaan on saatu hakijalta. Arvioitaessa on hyvä tietää hakijan ja suosittelijan välinen suhde. Referenssejä pyydetään usein kolme erityyppisessä työsuhteessa ollutta. Tavoitteena on aina saada paras ”match” kaikille osapuolille.