Remmi Aamupala -tilaisuus sykähdytti

Vuoden 2024 ensimmäinen Remmi Aamupala -tilaisuus järjestettiin Remmin yhteistyökumppanin, Luckanin tiloissa ainutlaatuisessa kultturellissa ympäristössä.

Tämänkertaisen tilaisuutemme teemana oli ”Jaksaminen työelämässä”. Tämä aihe, jos mikä, koskettaa varmasti jokaista meitä eri vaiheissa elämää. Haasteita riittää jokaisella, joten resilienssiä tarvitaan entistä enemmän, jotta jaksamme selviytyä niistä paremmin.

Puhujina meillä oli todelliset työelämän asiantuntijat. Ensimmäisenä esityksensä piti Mieli ry:n johtaja Timo Lehtinen. Hän kävi läpi nykytilannetta, jossa lähtökohdat eivät työelämän osalta ole kovin iloista kuultavaa: Mielenterveysperusteiset sairaslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat kasvussa. Mielenterveysoireilua löytyy jokaisesta ikäryhmästä ja sukupuolista.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että mieliystävällisellä työelämällä voimme vaikuttaa tilanteeseen!


Käytännössä näitä ovat esim. myönteinen työilmapiiri, kannustava ja toisiinsa luottava sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut työyhteisö, selkeät vastuunjaot, riittävä palautuminen. Hyvä perehdytys, osaamisen kehittäminen ja hyvä työvuorosuunnittelu auttavat mielenterveyden tukemisessa.
Huom. mielenkiintoinen työ voi myös kuormittaa.

Työpaikalla kannattaa aktiivisesti kehittää myönteistä yhteishenkeä. Parantamista on esim. toiset huomioon ottava sekä kohteliaat käytöstavat, oikeudenmukainen kohtelu, epäasialliseen käytökseen puuttuminen sekä yhteisöllisyyden luominen, vaikka yhteisen tekemisten kautta epävirallisemmissa merkeissä. Mainittakoon vielä psykologisen turvallisuuden tilan luominen sekä viestintä ja tiedon kulun parantaminen.

Työntekijöiden mielenterveyttä edistävä johtaminen edellyttää, että myös esihenkilöiden omaa hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä tuetaan. Tässä on tärkeää sekä koulutuksen että henkilökohtaisen tuen järjestäminen.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija, Sinimaaria Ranki pureutui esityksessään erityisesti hybridityöhön liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hän korosti puheessaan sitä, että hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. On hyvä nähdä tulevaisuuteen, jossa työelämä toimii hyvinvointivaltion sydämenä. Tärkeää on huolehtia työikäisten työkyvystä, työurien pidentyessä sekä samalla saada aikaan tuottavuuden kasvua.

Kun halutaan kasvattaa tuottavuutta, on investoitava sekä ihmisiin että koneisiin ja ymmärrettävä kokonaistuottavuuden vaikutus, joka kertoo aikaansaamisen kyvystä. Kokonaistuottavuus pitää sisällään osaamisen sekä tiedon, miten niitä käytetään, osataanko käyttää, miten opitaan uutta, kehitetään, miten asioita tehdään fiksummin ja kenties ihan uudella tavalla.


Ranki halusi lopuksi nostaa muutamia erityisen tärkeitä asioita keskiöön: uudistuminen kannattaa nostaa strategiaan, yhteistyössä on voimaa, lähityön tekijöiden digitaidoista on pidettävä huolta, työssä oppiminen on äärimmäisen tärkeää ja motivoivaa, fyysisillä kohtaamisilla on merkitystä, vuorovaikutus ja luottamuksellisen ilmapiirin ylläpitäminen ovat tärkeitä. Resilienssin vahvistamisella yksilö ja työyhteisö kestää paremmin hybridityön mukanaan tuomat haasteet, kaikenlaiset elämään kuuluvat muutokset sekä uhat, joita myös maailman tilanteet aiheuttavat.

Finnairin Senior Vice President Eveliina Huurre kertoi erinomaisten käytännön esimerkkien avulla siitä, miten yleensä johtajan odotetaan käyttäytyvän vaikeissa tilanteissa, mutta miten uskaliasta ja hyvää työelämää voikaan syntyä silloin, kun avoimesti kerrotaan siitä, mitä minulle kuuluu. Ihmiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin eri tavoin ja hyvä niin. Jokaisella on oikeus kertoa siitä, miltä tuntuu tai olla kertomatta. Usein on vain niin, että avoimuudella saadaan enemmän hyvää aikaan, kuin muurien ylläpitämisellä.

Erilaisissa ja eri kokoisissa kriiseissä olisi tärkeää muistaa erilaiset tukiverkot. Joillain se voi olla ystävät, joillain työyhteisö, joillain joku ulkopuolinen sparrausapu. Hyvä olisi kuitenkin se, että uskaltaisi pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Hyvä olisi myös ottaa tarjottua apua vastaan, vaikka sitä ei olisi itse pyytänyt. On hyvä myös pilkkoa haasteet, isot ongelmat paloiksi, jotta niistä selviää. Siten voi myös huomata, että asiat sittenkin järjestyivät, vaikka siltä ei aina tuntuisikaan.

Hyvinvointi koostuu pienistä teoista. Työkaverilta voi ja kannattaakin kysyä: mitä sinulle kuuluu? Tiimiläiseltä, jolla selvästi on huolia, voi kysyä: onko jotain mitä voisin tehdä, jotta voisit paremmin? Myös johtajalta voi kysyä: miten voit?


Lopuksi Remmin hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio veti Remmi Aamupala -tilaisuuden annin yhteen. Samalla hän totesi meitä kaikkia yhdistävän teeman, DEIn (Diversity, Equity, Inclusion) nostettavan myös käytännön tekoina fokukseen. Kohdelkaamme kaikkia ihmisiä ottaen huomioon monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden sekä mukaan ottamisen periaatteiden mukaisesti.


Remmi -tiimi kiittää osallistujia sekä erinomaista sisältöä tuoneita esiintyjiämme ja tilaisuuden paikan tarjonnutta Luckania.

Huolehtikaamme itsestämme, läheisistämme, työ- ja opiskelukavereistamme sekä ystävistämme.

Nina From Remmi

LUCKAN on ruotsinkielinen tiedotus- ja kulttuurikeskus, joka tarjoaa yhteiskunnallista sekä kulttuuriin liittyvää informaatiota ja ohjelmaa. Kulttuurikeskus Luckan tarjoaa taiteilijoille tilan ja mahdollisuuden toteuttaa tapahtumia lapsille, nuorille ja aikuisille ruotsiksi.  Luckan löytyy yli 10 paikkakunnalta eri puolelta Suomea. Rajat ylittävänä kolmannen sektorin toimijana on Luckanin luonnolliseksi tehtäväksi muotoutunut ruotsin kielen profilointi alueella sekä parantaa ruotsinkielisiä palveluja. Yhdistys toimii myös hankemoottorina ja päämiehenä monissa yleishyödyllisissä hankkeissa. Lisätietoa Luckanista löytyy täältä.