Remmin osakasillan anti kiinnosti

Remmi halusi tarjota tilaisuuden nykyisille sekä tuleville osakkaille tilaisuuden, jossa Remmin hallituksen puheenjohtaja, Mika Mustakallio, kertoi Remmin tilanteesta, tavoitteista, tuloksista sekä tulevaisuuden näkymistä. Tapahtumassa esiteltiin myös osakeanti 2023, joka alkoi 7.11 ja on avoinna vuoden 2023 loppuun.

Remmi on erilainen toimija

Remmi on yksi rekrytointialan aktiivisista toimijoista. Usein kysytään, miten Remmi eroaa muista alan yrityksistä. Myyntijohtaja Nina From vastasi tapaamisessa näin: ”On hienoa avata uusien asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa keskustelu Remmistä tuomalla kolme Remmin erityistä vahvuutta esille:

  • poikkeuksellinen omistuspohja (70 yrittäjää, yritysjohtajaa ja omistajaa on voimavara)
  • Työnhakukaveri -konsepti (autetaan henkilökohtaisesti uusia työnhakijoita työllistymään)
  • DEI-arvojen mukainen toiminta (ja DEI-sanoman saattaminen yhdessä kumppaneiden kanssa)”

Remmi työllistää ensisijaisesti uusia työnhakijoita, kuten työttömiä ja maahan muuttaneita. Remmi haluaa aidosti tutustua jokaiseen työhaluiseen henkilöön, luodakseen paremmat mahdollisuudet työllistämisen tukemiseen. Remmin Työnhakukaverit voivat suositella valmennuksen läpikäyneitä heille sopiviin tehtäviin. Työnhakukaverit tuovat siten valtavan lisäarvon työnhakijoiden työllistymisten onnistumiseen.

Tulevaisuuden tavoitteet

Remmin liikevaihdon kasvu on tänä vuonna +660 %, kun on huomioitu 20.11. vahvistetut myynnit. Loppuvuodelle on vielä lisää neuvotteluja meneillään. Vuodelle 2024 kasvutavoite on +450 %.

”Kasvutavoitteemme on realistiset. Pienistä luvuista on helppo kasvaa. Hallituksemme jäsenet ovat osallistuneet Remmin toimintaan tukemalla organisaatiota monin eri tavoin. Seuraamme aktiivisesti Remmin toiminnan kehitystä, myynnin kasvulukuja ja yhteistyöprojekteja useiden toimijoiden kanssa. Päätöksemme osakeannin aloittamisesta perustuu vahvaan uskoon Remmin vaikuttavuustyön kasvattamisen tarpeellisuudesta. Remmin toiminnasta hyötyvät työnhakijat, asiakasyritykset sekä yhteiskunta. Haemme osakeannilla tukea työllistämistoimintamme edelleen kasvattamiseen, sekä vaikuttavan Työnhakukaveri -toimintamme ylläpitämiseen,” kertoo hallituksen puheenjohtaja Mika Mustakallio.

Tiedämme tekevämme oikeaa ja vaikuttavaa työtä auttaessamme kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa.

Meitä kaikkia tarvitaan Remmiin mukaan!

Nina From Remmi

Ps. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan Remmiin, tukiryhmän ja osakasannin kysymyksiin vastaa hall.pj. Mika Mustakallio, mika.mustakallio@morssoftware.com, puh. 045 110 3188.