Tiedote 26.1.2024

Remmi siirtyy kolmanteen vaihteeseen,

Remmin perustamisen jälkeen ensimmäisessä vaiheessa, 5/2022–4/2023, käynnistettiin yrityksen toiminta, luotiin toimintamallit, avattiin yhteydet kumppaneihin, saatiin ensimmäiset asiakkuudet ja työllistettiin ensimmäiset työntekijät.

Toisessa vaiheessa, 5/2023–1/2024 lisättiin markkinoinnillista näkyvyyttä, vahvistettiin Remminyrityskuvaa ja kasvatettiin työnhakijatietokantaa. Myyntien kasvettua julkaistiin referenssitekstejä useista upeista onnistumisista. Onnistumisten ansiosta ja referenssien julkistamisten kautta Remmi on toisen vaiheen aikana vakiinnuttanut paikkansa rekrytointialan toimijoiden joukossa, ja löytänyt itselleen markkinaraon vapaiden resurssien työllistäjänä.

Remmi kiittää lämpimästi. Remmin toisen vaiheen aikana myyntijohtaja Nina From antoi suuren työpanoksensa Remmin julkisuuskuvan muodostamiseen ja saattoi Remmin myynnin kasvuun. Remmin toisen vaihteen päättyessä, päättyy myös Ninan kunniakas projekti Remmissä. Kiitos Nina! Tästä on Remmillä hyvä pohja jatkaa.

Kolmannessa vaiheessa, 2/2024 alkaen, Remmi keskittyy rekrytointiliiketoiminnan kasvattamiseen. Liiketoimintaa kasvatetaan ensimmäisessä vaiheessa luotujen toimintamallien ja toisessa vaiheessa onnistumisten ansiosta luodun yrityskuvan mukaisesti. Toisen vaiheen lopussa Remmi sai myös joukon uusia yrittäjiä ja yritysjohtajia osakkeenomistajikseen Remmin vahvan 70 perustajaosakkaan lisäksi. Kolmanteen vaiheeseen lähdettäessä, Remmin toiminnan tukena taustalla vaikuttaa näin entistäkin vahvempi 80 omistajan muodostama tukiryhmä.

Rekrytointikysymyksiin vastaa Katja Koskivirta, katja.koskivirta@remmi.fi 041 3124 217.

Lisätiedot:

Mika Mustakallio
Remmin hallituksen puheenjohtaja
mika.mustakallio@morssoftware.com
Puh. 045 110 3188

Remmi on nuori ja kasvava rekrytointi- ja työnvuokrausyritys, jonka taustalla vaikuttaa 80 yrittäjää ja yritysjohtajaa. Melkoinen Remmi.
Remmi tutustuu työnhakijoihin huolellisesti ja suosittelee erikoisosaajia ja ammattilaisia heille sopiviin työtehtäviin. Remmi toimii eettisesti DEI periaatteiden mukaisesti. Remmi ei näpistele töissä olevia työntekijöitä muilta. Remmi on keskittynyt työllistämään vapaita resursseja, ja on näin voimakkaasti mukana ratkaisemassa Suomea kiusaavaa kohtaanto-ongelmaa.
Lähde sinäkin Remmiin mukaan.