DEI on yritykselle voimavara

Meillä Remmissä on ilo saattaa DEI-sanomaa muiden edelläkävijöiden kanssa. Suomessa ollaan vielä DEI-arvojen ymmärryksen sekä erityisesti käytännön tekemisen osalta alkuvaiheessa. Tavallaan se on hyvä asia, sillä sanoman saattamisessa riittää työmaata kaikille ja hyvinkin erilaisille tahoille. Otetaan siis aihe ja työ haasteena vastaan positiivisen kautta: kasvunäkymät ovat erinomaiset.

Mitä DEI tarkoittaa meillä Remmissä?

Meidät on rakennettu DEI-arvojen mukaisesti. Meidän tavoitteenamme on auttaa erilaisista taustoista olevia, erilaisilla kokemuksilla varustettuja sekä erilaisista työ- ja harrastuskokemuksista ”rakennettuja”, työhaluisia henkilöitä löytämään se itselleen hyvä ja työnantajalle sopiva kohtaaminen työn merkeissä. Meidän yhteistyökumppanimme tässä työssä ja yhteisessä matkassa ovat erityyppisiä toimijoita, yhdistyksiä, oppilaitoksia, liittoja sekä yrityksiä, joiden kaikkien DNA:ssa virtaa DEI.

Mitä DEI:n kolme kirjainta merkitsee?

Monimuotoisuus eli diversity viittaa eroavaisuuksiin ja niiden kirjoon tietyssä ympäristössä, esimerkiksi organisaatiossa tai tiimissä. Nämä erot voivat olla demografisia, kuten ikä ja sukupuoli, kokemuksellisia tai kognitiivisia sekä näkyviä tai näkymättömiä.

Equity eli yhdenvertaisuus tarkoittaa niiden esteiden tunnistamista, jotka voivat asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan työelämässä. Lisäksi se tarkoittaa organisaation prosessien ja käytäntöjen aktiivista kehittämistä näiden esteiden purkamiseksi. Yhdenvertaisen kohtelun avulla voimme esimerkiksi tarjota oikeudenmukaisia uramahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme ja auttaa heitä saavuttamaan täyden ammatillisen potentiaalinsa.

Inclusion eli inklusiivisuus tarkoittaa sellaisten ympäristöjen aktiivista ja tietoista rakentamista, joissa ihmisten väliset eroavaisuudet ymmärretään ja hyväksytään. Inkluusio on liima, joka saa monimuotoiset tiimit kukoistamaan. *

Meillä on hyvä, yhteinen agenda ja mielenkiintoinen sekä haastavakin työmaa kohtaantohaasteen selättämiseksi. Kun tähän yhdistetään DEI:n tuoma mahdollisuuksien kirjo, pääsemme yhdessä parhaaseen tulokseen. Kääritään siis hihat ja avataan monimuotoinen rekrytoinnin maailma myös erityisosaajille ja erilaisista taustoista tulleille uussuomalaisille sekä niille, joiden on haasteellisempi löytää työpaikka mm. iän perusteella.

”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan”, kertoo vuonna 1948 YK:n yleiskokouksessa hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen artikla 23.


Ihanaa kesää kaikille toivottaa Remmi!

Nina From from Remmi

Lähde: yrittajat.fi *