Osa-aikatyön vastaanotto kannattaa aina

Osa-aikatyön ja sovitellun ansiopäivärahan yhdistelmä voi auttaa työelämän siirtymävaiheissa. Osa-aikatyötä tehdessä voi saada taloudellista lisätukea ansiopäivärahasta, joka sovitellaan kuukausittain sen mukaan, miten paljon töistä saa palkkaa.

Osa-aikatyö on aina kannattavampaa kuin työttömyys

Sovitellun ansiopäivärahan määrä vaihtelee joka kuukausi, riippuen siitä, miten paljon töitä tekee ja miten paljon palkkaa saa. Jos sovitellun päivärahan tuntirajat ylittyisivät, tukea ei saisi lainkaan. ”Mikäli osa-aikaisia töitä tekee enemmän kuin 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta, ei soviteltua ansiopäivärahaa makseta”, kertoo YTK:n erityisasiantuntija Petja Eklund.

Niinä kuukausina, kun työmäärä jää alle 80 prosenttiin, palkka ja ansiopäiväraha sovitellaan yhteen. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikaisen työn palkkaa täydennetään sovitetulla ansiopäivärahalla. Yhteensä tämä on kuitenkin aina vähemmän kuin kokoaikaisen työn palkka olisi. Tuntirajojen lisäksi palkassa on yläraja, jonka ylittyessä soviteltua päivärahaa ei makseta.

”Työttömyysturvajärjestelmä on rakennettu niin, että kokoaikatyö on aina kannattavampaa kuin osa-aikatyön ja sovitellun päivärahan yhdistelmä – ja tämä yhdistelmä taas on aina kannattavampaa kuin täysi työttömyys”, Eklund sanoo.

Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha pitävät kiinni työelämässä

“Koska ihmisten arkeen vaikuttaa moni muukin asia kuin palkka ja työttömyyskorvaukset, voi todellisuus joskus olla hieman hankalammin ennustettava”, Eklund myöntää. ”Talouteen vaikuttaa esimerkiksi päivähoitomaksut ja työmatkakulut. Joskus on siis niin, että osa-aikatyön ja sovitellun ansiopäivärahan yhdistelmä on vain nimellisesti kannattavampaa kuin pelkkä työttömyyskorvaus.” Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö osa-aikatyötä kannattaisi vastaanottaa. Todellakin kannattaa. Osa-aikatyöllä on nimittäin todistetusti merkittävä vaikutus tulevaisuuden työllisyysnäkymiin.

”On ehdottomasti helpompi työllistyä, kun on valmiiksi työelämässä. Iso osa työpaikoista siirtyy sisäisesti ja muutenkin luoviminen työmarkkinoilla helpottuu, kun on jo kiinni työelämässä”, Petja Eklund sanoo.

Soviteltu päiväraha kestää pidempään kuin täysi päiväraha

Soviteltu päiväraha lasketaan työttömyyskassassa joka kuukausi erikseen, koska tunnit ja tulot vaihtelevat. Tämän takia sovitellun päivärahan maksamisessa voi joskus olla viivettä. Soviteltu päiväraha vähentää ansiosidonnaisen kestoa vain suhteessa tehtyihin tunteihin. Tästäkin näkökulmasta osa-aikatyön vastaanottamista ei siis kannata pelätä.

”Jos tekee esimerkiksi 50 prosenttista osa-aikatyötä, kuluu ansiosidonnainen puolet hitaammin kuin kokonaan työttömänä. Esimerkiksi 400 päivän sijaan soviteltua päivärahaa voidaan tässä tapauksessa maksaa 800 päivältä”, Petja Eklund sanoo ja muistuttaa, että myös lomapalkka vaikuttaa ansiopäivärahaan.

”Jos osa-aikatyön aikana tilille tulee lomapalkkaa, otetaan sekin huomioon päivärahaa soviteltaessa”, viestii Eklund.

Kannattaa muistaa tämä: jos hakee soviteltua päivärahaa, on tärkeää, että on ilmoittautunut TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi ja on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.


Artikkeli on YTK Työttömyyskassan tuottama sisältö, joka on sovittu julkaistavaksi yhteistyössä Remmin kanssa. Voit lukea koko artikkelin ja siihen liittyvän lisäinformaation täältä.