Mahdollisuus tasa-arvoon

Meillä Remmissä toteutetaan joka päivä DEI-teemaa. Sitä ei tarvitse sen enempää korostaa, koska se on meille työntekijöinä itsestään selvä asia. Ottamalla tähän asiaan kantaa mm. kirjoittamalla tämän artikkelin, voimme todeta aiheen olevan yllättävän monelle uusi, outo tai hieman erikoinen kokonaisuus. Tämän olemme huomanneet rekrytointityötämme tehdessä.

Usein törmäämme haasteeseen: tarjoamme erittäin motivoitunutta hakijaamme tehtävään, johon hän olisi taustansa, motivaationsa sekä kykyjensä mukaan meidän mielestämme ”perfect match”, mutta esimerkiksi nimi voi olla ei-suomalainen. Hakija ei tule valituksi. Tämän on havainnut moni rekrytoiva yritys ja kolmaskin sektori, jolloin on kokeillaan esim. anonyymia rekrytointia. Tämä on myös yksi hallituksen esittämistä keinoista, jotka rasismitiedonannostakin voi lukea.

Meidän mielestämme kaikki keinot työllistää työhaluinen ja -kykyinen ihminen ovat aina tervetulleita. Siksi on hyvä, että kesästä lähtien olemme joutuneet tai saaneet lukea, kirjoittaa sekä ilmaista mielipiteitämme rasismista ja siihen liittyvistä haasteista ihmisten arjessa. Erityisen hyvää on ollut se, että hallitus on muodostanut yhteisen kannan sekä esittänyt tukun toimenpiteitä, jolla kehitetään yhteistä päämäärää: DEI = monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta sekä inklusiivisuutta (mukaan ottaminen). Kun asioista keskustellaan, on mahdollisuus muuttua ja muuttaa omaa ajatusmaailmaansa, johon voi vain itse loppujen lopuksi vaikuttaa. Jokainen haluaa kuulua yhteisöön, olla arvokas ja tuntea olevansa tasavertainen.

”Vastuuta organisaatioille ja työyhteisöille”

Hallituksen tiedonannossa mainitaan muun muassa se, että meillä jokaisella on vastuu aidosti toimia itse työyhteisöissä ottamalla vastuuta omasta käytöksestä ja toiminnasta. Puututaan syrjimiseen, kohdellaan tasa-arvoisesti jokaista ja otetaan mukaan, konkreettisesti. Hyvinvoiva työntekijä jättää myös ”viivan alle ” enemmän.

Työelämän yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys -otsikon alle on iltalehti.fi 31.8.2023 artikkelissaan nostanut kolme kohtaa hallituksen tiedonannosta liittyen työelämään:

1. Edistetään työelämän syrjimättömyyttä, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vahvistetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Yrityspalveluihin muun muassa sisällytetään rekrytointisyrjintää torjuvia ja monimuotoisuusjohtamista kehittäviä palveluita.

2. Edistetään maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille toimenpiteillä, jotka vähentävät työelämän ja uraohjauksen sukupuoli- ja etnisiä stereotypioita sekä jotka edistävät tasa-arvoa perheissä.

3. Parannetaan organisaatioiden mahdollisuuksia tukea syrjintää ja rasismia kohtaavien työntekijöiden työhyvinvointia muun muassa suuntaamalla heille tukea ja hyödyntämällä verkko- ja muuta koulutusta ammattilaisille.

Työn merkitys suomalaisille on EVA:n tutkimuksen mukaan ”raha, yhteiskunnallinen velvollisuus, itsensä kehittäminen ja yhteisöllisyys.” Meidän kaikkien etu on, että saamme jokaisen työhaluisen ihmisen, nuoren ja iäkkään, kantasuomalaisen ja maahan muuttaneen, sukupuolesta ja elämäntilanteesta riippumatta, mukaan. Me Remmissä haluamme viestiä näistä teemoista myös jatkossa.

Ps. meillä on olemassa yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjintää ehkäisevä lainsäädäntö. Näistä muutamia mainitakseni:

Yhdenvertaisuuslaki (Finlex), joka edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Tasa-arvolaki (Finlex), joka estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Näistä ja muista aiheeseen liittyvistä laeista löytyy hyvää tietoa THL:n sivuilta.

DEI -terveisin

Nina From Remmi